Ъглов лентов транспортьор с гумена лента с лопатки и реборди 5

Ъглов лентов транспортьор с гумена лента с лопатки и реборди 5

Лентовият транспортьор е съоръжение за непрекъснат транспорт на брикети, зърно и всякакъв вид надробен дървен материал с максимален размер 50х10х5 мм по хоризонтални трасета.

  • Описание
  • Спецификации

Описание на продукта:

Лентовият транспортьор е съоръжение за непрекъснат транспорт на брикети, зърно и всякакъв вид надробен дървен материал с максимален размер 50х10х5 мм по хоризонтални трасета.

Показател Мярка Стойност
Дължина mm 7780
Широчина mm 770
Височина mm 5116
Наклон º до 45
Инсталирана мощност kW/V 5,5(хидромотор) / 380
Тегло на машината kg 839
Електрическа защита IP 55