Ъглов лентов транспортьор с гладка гумена лента

Лентовият транспортьор е съоръжение за непрекъснат транспорт на брикети, зърно и всякакъв вид надробен дървен материал с максимален размер 50х10х5 мм по хоризонтални трасета.

  • Описание
  • Спецификации

Описание на продукта:

Лентовият транспортьор е съоръжение за непрекъснат транспорт на брикети, зърно и всякакъв вид надробен дървен материал с максимален размер 50х10х5 мм по хоризонтални трасета.

Показател Мярка Стойност
Дължина mm 9153
Широчина mm 1058
Височина mm 655
Наклон º -
Инсталирана мощност kW/V 5,5(хидромотор) / 380
Тегло на машината kg 563
Електрическа защита IP 55