Шнеков транспортьор

Шнекът е транспортно съоръжение, което служи за автоматизирано транспортиране на насипен материал – дървесен чипс, трици, зърно, пелети и др.

Категория:
  • Описание
  • Спецификации

Описание на продукта:

Шнекът е транспортно съоръжение, което служи за автоматизирано транспортиране на насипен материал – дървесен чипс, трици, зърно, пелети и др.

Показател Мярка Стойност
Дължина mm 2000÷7000
Широчина mm *
Височина mm *
Диаметър на шнековата спирала Ф (mm) 100÷400
Наклон в монтирано положение º *
Инсталирана мощност kW *
Електрическа защита IP 55

* Забележка: По задание на клиента.