Прахоуловител

Съоръжението служи за ефективно обезпрашаване и очистване на въздуха на помещения, в които работят машини и съоръжения отделящи прах.

  • Описание
  • Спецификации

Описание на продукта:

Съоръжението служи за ефективно обезпрашаване и очистване на въздуха на помещения, в които работят машини и съоръжения отделящи прах.

Система за обезпрашаване

Инсталирана мощност, kW 7,5      /       (9,2)
Тегло на съоръжението, kg 250