Прахов вентилатор V750

Вентилаторите от тип ВЦП /вентилатори центробежни прахови/ са предназначени за транспортиране на дървени стружки и пилки от дървообработващи машини.

  • Описание
  • Спецификации

Описание на продукта:

Вентилаторите от тип ВЦП /вентилатори центробежни прахови/ са предназначени за транспортиране на дървени стружки и пилки от дървообработващи машини.

Спецификации ВЕНТИЛАТОР Ф750

Дебит на вентилатора, m3/h 10000
Налягане, Pa 3100
Инсталирана мощност, kW 18,5
Тегло на съоръжението, kg 462