Прахов вентилатор V560

Вентилаторите от тип ВЦП /вентилатори центробежни прахови/ са предназначени за транспортиране на дървени стружки и пилки от дървообработващи машини.

  • Описание
  • Спецификации

Описание на продукта:

Вентилаторите от тип ВЦП /вентилатори центробежни прахови/ са предназначени за транспортиране на дървени стружки и пилки от дървообработващи машини.

Инсталирана мощност, kW (7,5)    /       9,2
Тегло на съоръжението, kg 152