Вибротранспортьор

Транспортно съоръжение, което служи за автоматизирано транспортиране на целулоза и капаци. Монтира се преди дробилка. Подава материал към дробилка.

Категория:
  • Описание
  • Спецификации

Описание на продукта:

Транспортно съоръжение, което служи за автоматизирано транспортиране на целулоза и капаци. Монтира се преди дробилка. Подава материал към дробилка.

ВИБРОТРАНСПОРТЬОР -5m   VTR 00.00.00 V01

Показател Мярка Стойност
Дължина mm 5005
Широчина mm 934
Височина mm 975
Инсталирана мощност kW/V 4 / 380
Електрическа защита IP 55