Бункер за пелети

Съоръжението (бункер) се използва за съхранение и подаване на пелети за пакетиране в чували. В дъното на бункера има полуавтоматична клапа, чрез която се дозира количеството на пелетите при изсипването им в чувала.

Категория:
  • Описание
  • Спецификации

Описание на продукта:

Съоръжението (бункер) се използва за съхранение и подаване на пелети за пакетиране в чували. В дъното на бункера има полуавтоматична клапа, чрез която се дозира количеството на пелетите при изсипването им в чувала.

Показател Мярка Стойност
Дължина mm 1500
Широчина mm 1500
Височина mm 3505
Допълнителен модул надстройка /опция/ mm 1000
Тегло на съоръжението kg 250
Производителност kg / h 1000
Налягане на въздуха bar 8÷10